ภาพกิจกรรม

นายสุธี จันทศร

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ตราประจำโรงเรียน

คำขวัญโรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1