การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา ฯ

วันที่โพสต์: 27 ก.ค. 2018, 11:22:31

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี ทางโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมฉลิมพระเกียรติขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น. เพื่อการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

นำโดย นายสุธี จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา ร่วมกัน ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิโดยพร้อมเพรียงกัน