ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา

บ้านกุดตุ้ม หมู่ 4 ตำบลกุดตุ้ม

อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

อีเมล์ : kts@chaiyaphum1.go.th

เว็บไซต์ : kts.chaiyaphum1.go.th